Vào tối thứ 4, 6 và Chủ nhật hàng tuần tại Tầng 10 Khách sạn Cali. Bảng giá theo niên yết của nhà hàng và phụ thu theo quy định của Công ty.