Phòng

2
Th3

Family Room – Lake View

Giá phòng gồm 10% thuế GTGT, 5% phí phục vụ & bao gồm điểm tâm sáng. (Room rates include 10% VAT, 5% service charge and breakfast.) Miễn phí 01 chai nước suối/khách/ngày. ( Free 01 bottle of mineral water / person / day.)  Trẻ em dưới 5 tuổi được free không thu phí (không kê giường phụ)( Tối đa 1

Read more

2
Th3

Luxury Twin Room – Lake View

Giá phòng gồm 10% thuế GTGT, 5% phí phục vụ & bao gồm điểm tâm sáng. (Room rates include 10% VAT, 5% service charge and breakfast.) Miễn phí 01 chai nước suối/khách/ngày. ( Free 01 bottle of mineral water / person / day.)  Trẻ em dưới 5 tuổi được free không thu phí (không kê giường phụ)( Tối đa 1

Read more

2
Th3

Luxury Double Room – City View

Giá phòng gồm 10% thuế GTGT, 5% phí phục vụ & bao gồm điểm tâm sáng. (Room rates include 10% VAT, 5% service charge and breakfast.) Miễn phí 01 chai nước suối/khách/ngày. ( Free 01 bottle of mineral water / person / day.)  Trẻ em dưới 5 tuổi được free không thu phí (không kê giường phụ)( Tối đa 1

Read more

2
Th3

Deluxe Twin room – Lake View

Giá phòng gồm 10% thuế GTGT, 5% phí phục vụ & bao gồm điểm tâm sáng. (Room rates include 10% VAT, 5% service charge and breakfast.) Miễn phí 01 chai nước suối/khách/ngày. ( Free 01 bottle of mineral water / person / day.)  Trẻ em dưới 5 tuổi được free không thu phí (không kê giường phụ)( Tối đa 1

Read more

2
Th3

Deluxe Twin Room – City View

Giá phòng gồm 10% thuế GTGT, 5% phí phục vụ & bao gồm điểm tâm sáng. (Room rates include 10% VAT, 5% service charge and breakfast.) Miễn phí 01 chai nước suối/khách/ngày. ( Free 01 bottle of mineral water / person / day.)  Trẻ em dưới 5 tuổi được free không thu phí (không kê giường phụ)( Tối đa 1

Read more

2
Th3

Superior Twin Room – Lake View

Giá phòng gồm 10% thuế GTGT, 5% phí phục vụ & bao gồm điểm tâm sáng. (Room rates include 10% VAT, 5% service charge and breakfast.) Miễn phí 01 chai nước suối/khách/ngày. ( Free 01 bottle of mineral water / person / day.)  Trẻ em dưới 5 tuổi được free không thu phí (không kê giường phụ)( Tối đa 1

Read more

31
Th1

Deluxe Double Room – City View

Giá phòng gồm 10% thuế GTGT, 5% phí phục vụ & bao gồm điểm tâm sáng. (Room rates include 10% VAT, 5% service charge and breakfast.) Miễn phí 01 chai nước suối/khách/ngày. ( Free 01 bottle of mineral water / person / day.)  Trẻ em dưới 5 tuổi được free không thu phí (không kê giường phụ)( Tối đa 1

Read more

31
Th1

Superior Double room – Standard

Giá phòng gồm 10% thuế GTGT, 5% phí phục vụ & bao gồm điểm tâm sáng. (Room rates include 10% VAT, 5% service charge and breakfast.) Miễn phí 01 chai nước suối/khách/ngày. ( Free 01 bottle of mineral water / person / day.)  Trẻ em dưới 5 tuổi được free không thu phí (không kê giường phụ)( Tối đa 1

Read more

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0898.191.379